בן לארסון הוא מנהל צעיר שאיננו מסתיר את זהותו האמיתית
לחדור לעולם עסקי ולהסתכן על מנת להציל את האישה שהוא
אוהב. אבל הוא יתחיל ללמוד שהוא לא היחיד שלסודותיו
עלולות להיות השלכות קטלניות.Incorporated.S01